Montaż systemu alarmowego pozwoli nam zabezpieczyć mienie przed kradzieżą i zasygnalizować ewentualne niebezpieczeństwo. Na czym polega montaż takiego systemu? O czym warto pamiętać? Na jaką klasę urządzeń postawić? 

Montaż systemu alarmowego 

Podkreślić warto, że sposób montażu zależy w głównej mierze od zaleceń producenta. Jeśli chodzi o miejsce montażu systemu alarmowego, powinno ono zapewniać niewielką możliwość dostępu osób niepożądanych. Niezwykle ważne jest to, że wszelkie urządzenia tego typu muszą znajdować się w chronionej strefie. Lokalna sygnalizacja alarmu wymaga zazwyczaj wykorzystania co najmniej dwóch niezależnych sygnalizatorów akustycznych, które połączone są z centralą za pomocą linii sygnałowych. Przewody są podłączane najczęściej przez specjalistów. 

Zasilanie systemu alarmowego 

Jeśli chodzi o zasilanie systemu w energię elektryczną, zastosować warto dwa niezależne od siebie źródła – rezerwowe i podstawowe. Przełączenia pomiędzy nimi następować powinny automatycznie, tak aby nie wpływać na zakłócenia pracy systemu alarmowego. Pamiętajmy o tym, że urządzenia, które zasilają alarm nie mogą zostać wykorzystane do zasilania innych urządzeń w danym miejscu.  

Klasy urządzeń w systemach alarmowych 

Wyróżniamy kilka klas urządzeń, jakie wykorzystywane są w systemach alarmowych: 

  • Klasa A – najpowszechniej stosowana, cechująca się normalną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, 
  • Klasa B – standardowa klasa, gdzie czujniki włamaniowe muszą dać się zneutralizować prostymi sposobami, 
  • Klasa C – profesjonalny rodzaj klasy, w której czujki włamaniowe posiadają układy, jakie dostosowują się do pracy w zmiennych warunkach, 
  • Klasa S – klasa specjalna. Czujki włamaniowe posiadają tutaj układy do samokontroli sprawności i nie dają się zneutralizować metodami złożonymi.  

Systemy alarmowe znajdują zastosowanie w wielu miejscach. Stosują je firmy duże i mniejsze, jak i domy jednorodzinne oraz wielorodzinne. To, jakie urządzenie dobierzemy, zależy od danego miejsca i naszych oczekiwań.