SSWIN, czyli System Sygnalizacji Włamania i Napadu jest efektownym systemem, który sprawnie wykrywa włamania w obiekcie chronionym i przekazuje informację pozwalające podjąć odpowiednie działania. Najczęściej stosuje się tutaj zaawansowane detektory ruchy, tj, czujki ultradźwiękowe, mikrofalowe lub czujki podczerwieni. Czym cechuje się SSWIN? Dlaczego nie należy zapominać o okresowych przeglądach tych urządzeń?  

Cechy SSWIN 

W każdym systemie tego typu najważniejsza jest centrala alarmowa. Ma ona za zadanie sterować pracą całego systemu, aby zapewnić dozór nad obiektem podlegającym ochronie. Co ciekawe, kontrola ta zazwyczaj nie bazuje jedynie na ochronie przeciwko włamaniom i sygnalizowaniu napadu. Może bowiem wiązać się z kontrolowaniem odpowiedniego działania obiektu i sterowania danymi elementami wykonawczymi. Centrala ponadto, w razie potrzeby, monitoruje dostęp do danych pomieszczeń z drzwiami posiadającymi rygle elektromagnetyczne lub elektrozaczepy. Nowoczesne funkcje dają również możliwość sterowania automatycznego i symulacji obecności użytkowników, za pomocą specjalnego terminarza.  

Przeglądy okresowe SSWIN 

Przeglądy okresowe systemu alarmowego są aspektem, o którym warto pamiętać. Skorzystajmy z kontroli specjalistów, którzy wskażą ewentualne usterki i sprawdzą prawidłowe działanie systemu. Warto zauważyć, że w przypadku nowych systemów, zazwyczaj kontrola raz w roku jest wystarczająca. W przypadku posiadania systemu alarmowego przez okres dłuższy niż 4 lata, wtedy przeglądy wykonywać warto co pół roku. Formę kontroli zazwyczaj określa sam użytkownik, co zależy od jego preferencji. Nie rezygnujmy jednak całkowicie z takiego przeglądu, zwłaszcza jeśli zależy nam na niezawodnym działaniu i sprawnej pracy alarmu.   

System Sygnalizacji Włamania i Napadu obejmuje szereg urządzeń, które mają za zadanie ochronić obiekt przed działaniem osób niepowołanych. Okresowe kontrole tych urządzeń są niezwykle istotne, gdyż pozwalają zapobiec fałszywym alarmom i usterkom, które z kolei będą kosztowne i czasochłonne.